Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

07. května 2009 Přehrady, jezera

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 2 515 x přečteno

Obnova Podkrušnohoří – jezero Milada


Milada

Nejen samotné Krušné hory mají to nejhorší za sebou, ale i v Podkrušnohoří se blýská na lepší časy. Dokladem toho je vznik nových jezer po těžbě hnědého uhlí.

Proměny měsíční krajiny

Proměny měsíční krajiny – rekultivace
Podkrušnohorské proměny, jezera nahradí doly

Prvním z nich je jezero Milada. Druhé podobné jezero najdeme nedaleko Mostu . Celkem má takto v Podkrušnohoří vzniknout celkem osm jezer.

Jde o hydrickou rekultivaci velkého povrchového dolu v České republice. Zatápění zbytkové jámy vodou bylo zahájeno 15. června 2001. Po dokončení bude v jezeru 34,4 milionů metrů krychlových vody. Rozloha jezera bude téměř 247 hektarů. U jezera by měla vzniknout také rekreační oblast.

Napouštění bylo zahájeno bývalým požárním vodovodem Js 300 z nádrže Kateřina. Hlavní zdroj přívodu vody z nádrže Kateřina do jezera je zrekonstruovaným Zalužanským potokem přes Zalužanskou nádrž a do srpna 2008 dále přes napouštěcí koryto.

V srpnu 2008 došlo ke změně systému napouštění jezera, v úseku od Zalužanské nádrže je vybudováno nové koryto vedoucí k Protieutrofizační nádrži, z této nádrže přetéká voda příkopem „N“ do jezera. Povolené maximum pro odpouštění vody z Kateřinské nádrže je 700 l/s.

Dalším zdrojem napouštění je přelivový vrt na severní straně jezera. Se stoupající hladinou dochází k jeho přestavbě do míst s vyšší nadmořskou výškou. V listopadu 2008 byly dokončeny stavební práce na přelivovém vrtu č. 9 (přelivový vrt č. 6 byl zrušen a demontován). Po nastoupání hladiny spodní vody do potřebné výšky bude
v nejbližší době opět zahájeno napouštění z tohoto zdroje.

Parametry Stav ke dni 30.04.2009 Plánovaný konečný stav
Plocha 233,2 ha 247,6 ha
Množství vody 30,123 mil. m3 34,430 mil. m3
Hladina 143,46 m n.m. 145,3 m n.m.
Max. hloubka 20,98 m 22,82 m

Budoucí využití rekreace a sport – koupání, plavání, rybaření, jachting, cyklotrasy, kolečkové brusle, kondiční běh, jízda na koni.

Použito zdroje Jezero Chabařovice

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz