Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

14. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 838 x přečteno

Přírodní památka Pístovská louka

Mezofilní luční enkláva v závěru údolí bezejmenného přítoku Kosího potoka 1,1 km SZ od Pístova.

Katastrální území: Pístov

Nadmořská výška: 590 – 615 m.n.m

Výměra: 2,25 ha

Vyhlášeno: 2003

Květnaté svahové louky tvoří plynulý živinový gradient od krátkostébelných smilkových luk přes meofilní ovsíkové louky po vlhké pcháčové louky.
Lokalita je významná především výskytu vemeníčku zeleného, vstavače obecného a vratičky měsíční.

Geologie

Geologický podklad tvoří amfibolity mariánskolázeňského metabazitového komplexu. Půdní pokryv tvoří především kyselá kambizem typická, kambizem rankerová a pseudoglejová v periodicky zamořených částech pseudoglej kambický.

Květena

Nejcennější, výše položenou část lokality tvoří krátkostébelné až mezofilní trávníky na pomezí smilkových a ovsíkových luk.

Střední, mezofilní část lokality hojně osidluje vemeník dvoutistý (Platanthcra bifolia) a lomikámen zrnatý (Saxifraga granula ta). Směrem do údolí přechází vegetace do vlhkých pcháčových luk (Calthion) s bohatou populací prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a upolínu nejvyššího (Trollius altissimus). Silně negativním jevem je invaze vlčího bobu mnoholistého (Lupinus polyphyllus) v západní části území a lokálné i různých druhů obilí, jedná se o pozůstatky po nevhodném mysliveckém obhospodařování.

Zvířena

V území chybí zoologický průzkum, zajímavé nálezy lze očekávat mezi entomofaunou. Dosud byly v území zaznamenány jen ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera bcrus).

Využití

Díky izolované poloze v lesních porostech byla lokalita ušetřena intenzifikačních vlivů v minulosti. V posledních deseti letech je lokalita pravidelné jednou ročně kosena soukromým zemědělcem za finančního přispění Správy CHKO Slavkovský Les. Spolu s vyhlášením přírodní památky v roce 2003 bylo na lokalitě vyloučeno zakládání mysliveckých krmelišť.

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

Pístovská louka

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz