Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

14. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 835 x přečteno

Přírodní rezervace Vladař

Důvodem ochrany je uchování krajinné dominanty Vladařské vrchoviny – čedičové stolové hory Vladař (693 m.n.m.) s plochým vrcholem a s příkrými okrajovými svahy. Na jejím jižním a východním svahu se na zvětralé, humusem bohaté balvanité suti vyvinula společenstva teplomilné hájové vegetace.Přirozené lesní porosty na jižním, JV a východním svahu čedičového stolového vrchu Vladař.

Katastrální území: Záhořice

Nadmořská výška: 605 – 693 m.n.m

Výměra: 11,71 ha

Vyhlášeno: 1969

Geologie

Území leží na stolové hoře na zbytku třetihorního čedičového příkrovu, který je v rozsáhlé vrcholové Části mírně zvlněný. Najdeme tu také malé rašelinné jezírko. V příkrých svazích se vyvinuly mrazové sruby a srázy, skalky, hranáčové osypy, balvanové proudy a kamenná moře. Podložím třetihorního příkrovu jsou fylity a fylitické břidlice svrchního proterozoika. Na těžko zvětrávajících horninách leží většinou mělká kambizem typická (kyselá). Na sutích se vytvořily humózní rankery s iniciálními litozeměmi. Okolo rašelinné ho jezírka se nachází organozem v různých stadiích vývoje.

Květena

Vegetaci chráněného území tvoří subxerofilní teplomilná doubrava s vtroušenou lípou na jižním svahu (Sorbo torminalis-Quercetum) a přirozené suťové lesy svazu Tilio-Acerion na východním svahu. Část rezervace pokrývají kulturní porosty modřínu, borovice a smrku. Na rozhraní rezervace a jejího ochranného pásma prosperují druhově bohatá společenstva lesních plášťů a lesních lemů převážně svazu Trifolion medii.

Využití

Přírodní rezervace je přístupná po značené turistické stezce. Vlastní předmět ochrany; přirozený listnatý les, není v současnosti bezprostředně ohrožen.

Poznámka

Na vrcholu Vladaře lze najít stopy pravěkého a raně středověkého slovanského osídleni, včetně zbytků obranných kamenných valů. V roce 1421 zde svedli husité vítěznou bitvu s vojsky plzeňského landfrýdu.

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz