Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

19. dubna 2011 Glosy

Oblasti: | Komentáře: 2 | 1 195 x přečteno

Doba temna v Krušných horách začíná

,,Proč výsledky měření hluku od VTE jdou na ruku investorům?“

Větrníky

Je již několik poznatků, proč možná všechny tyto posudky vycházejí jako neobtěžující, nezávadné. Bodejť by ne, když se měří hluk před před vrtulemi !!

Co to znamená v našem případě?

Na str.17. / Posudku o posouzení vlivů z KÚÚK / je uvedeno, že měření byla provedena při JV větru, tzn.foukalo z vnitrozemí jako od Žatce. Vítr tedy šel od nás teprve na vrtule, hluk vrtulí byl tedy větrem unášen do hor. Proto také nejhorší výsledky naměřených veličin jsou v Kotlině, která byla zřejmě nejvíce (přitom částečně) zasažena.

Viz výsledky hodnot str.23.

Přitom v roce tento vítr z tohoto směru fouká minimálně!! Nejvíc fouká Z – SZ. Teplota a vlhkost je zde uvedena také jako ideální, v reálu je zcela odlišná a to po většinu roku.

Na str.18. a 22. jsou popsány výpočtové body a nejvíce exponované fasády(strany baráků). Pokud bylo provedeno měření v těchto bodech za uvedeného směru větru, tak bylo měřeno ,,za rohem“, na závětrné straně baráků. Proto ve většině výsledcích figurují tak nízké, AKCEPTOVATELNÉ hodnoty.

Nemovitost č.13 na Nové Vísce je navíc zakrytá za terénní nerovností a odstíněna lesem, takže projevy hluku jsou tam zkreslující. Paradoxně ale i tyto naměřené výsledky hraničí s hygienickými normami.

Vrcholem drzosti je pak str.32. a dále. Je zde vypočteno, kolik lidí bude asi, obětováno zasažením vlivů“ pro umožnění provozu VTE v našich lokalitách.

Připadám si jak v pohádce o Šíleně smutné princezně (Vondráčková, Neckář), kdy generálové mávnutím ruky obětovali každý některé ze svých vojenských živých křídel, čítajících stovky vojáků.

Kdo o tomto může rozhodovat???

Václav Derinek

horyPosudek o posouzení vlivů z KÚÚK

Firma ecoenerg Windkraft GmbH, Praha zamýšlí uvést do provozu větrnou farmu (dále jen „VF“) Kryštofovy Hamry 2, která má doplnit stávající „Farmu větrných elektráren Kryštofovy Hamry“.

Nový projekt tvoří 4 větrné elektrárny (dále jen „VTE“) Enercon E82 o výkonu 2,0 MW na stožárech o výškách 78 až 108 m.

V lokalitě již stojí VF 21 VTE Enercon E82 2,0 MW na stožáru o výšce 78 m firmy ecoenerg Windkraft GmbH, Praha a 3 VTE Nordex N80 firmy Green Lines Rusová s.r.o. (dále „VF Kryštofovy Hamry“).

Dalšími plánovanými projekty v této lokalitě je výstavba 9 VTE Volyně firmy WINDENERGIE, s.r.o. Chomutov.

Oba projekty – VF Kryštofovy Hamry 2 a Volyně probíhají paralelně v nezávislých stavebních řízeních.

Hluková studie zahrnuje i další plánované projekty VTE v těsné blízkosti stávajících větrných farem, a to 10 VTE Rusová firmy Renergy Power s.r.o, 4 VTE Přísečnice a 4 (reálně 3) VTE Domašín, které jsou zpracovány v dalších variantách, protože dosud není
rozhodnuto o typu VTE, a proto hluková studie uvažuje alternativně VTE Enercon E82 2,0 MW na stožáru o výšce 98 m a VESTAS V90 – 2,0 MW na stožáru o výšce 105 m.

V souvislosti se záměrem se nepředpokládá vliv na veřejné zdraví v oblasti vibrací, záření a chemických látek.

Je proto posuzován pouze vliv hluku, stroboskopického efektu a elektromagnetického záření.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz