Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

27. dubna 2011 Glosy

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 698 x přečteno

Obstojíme sami před sebou …?

Otevřený dopis zastupitelům města Výsluní

Vážení zastupitelé města Výsluní, dne 22.4.2011 jsem se zúčastnil Vašeho veřejného zasedání jako člen občanského sdružení Krušno. Chtěl bych se s Vámi podělit o mé postřehy a úsudky. Rovněž bych Vás chtěl požádat o Vaše zamyšlení nad následujícími řádky. Na celý průběh zasedání jsem se snažil dívat objektivním, nestranným pohledem hosta.

Jak jsem měl možnost poznat, město Výsluní je rozděleno na dva, resp.čtyři tábory: příznivce bývalého starosty a jeho týmu, příznivce současného starosty a rovněž jeho týmu a dále pak na příznivce a na odpůrce větrných elektráren. Toto bylo zcela markantně možno na tomto zasedání rozlišit díky příspěvkům a projevům zde přítomných účastníků tohoto zasedání.

Nabyl jsem přesvědčení, že obyvatelé a možná i Vy zřejmě nevíte, co všechno souvisí s případným odsouhlasením výstavby větrných elektráren v okolí Vašeho města. Toto svými slovy potvrdila i paní místostarostka i další. Toto má své logické vysvětlení. Dokumentace týkající se výstavby větrných elektráren v naší lokalitě je natolik nezáživná a pro jednotlivce těžko studovatelná. Za tímto účelem se dalo na podzim r.2010 několik lidí se stejným nezájmem o další výstavbu VTE v našem okolí dohromady a založilo občanské sdružení Krušno. Aktivisté tohoto sdružení veškerou tuto dokumentaci stránku po stránce společně prostudovali ( jednalo se o stovky stránek v tištěné i internetové verzi ), společnými silami potom pod právním dohledem zpracovali různá odvolání, stanoviska atd. Při tomto studiu této dokumentace vyšlo najevo, oč se investorům v tomto území jedná, s kým máme čest jednat a uzavírat smlouvy.

Uvědomte si prosím, že se nejedná pouze o těch u Vás diskutovaných 6. – 8. VTE v těsném okolí Výsluní. Jedná se o celkovou koncepci a tlak všech investorů na jednotlivé obce v této části Krušných hor. Sami specialisté z krajského úřadu již zodpovědně prohlašují, že Krušné hory po výstavbě plánovaných VTE nebudou obyvatelné. Hlavně proti tomuto stavu dnes bojuje celá řada takových občanských sdružení, jakým je i Krušno. Rozhodně mají širší přehled, než zastupitelé jednotlivých dotčených obcí neboť jsou vzájemně sdruženy a propojeny. Unie sdružení koresponduje již i s vládními činiteli prezidentem počínaje přes předsedu vlády a předsedu parlamentu pokračujíc.

Apeluji proto na Vás, naslouchejte bez jakýchkoliv předsudků argumentům vzneseným proti této výstavbě. Využijte k Vašemu, jistě nestrannému rozhodování poznatků ze studia dokumentace, které tímto studiem získali aktivisté o.s. Krušno a chtějí Vám pomoci při rozhodování. Nehodnoťte a neodsuzujte prosím tyto poznatky a argumenty tak, že je zpracoval někdo, kdo je ve Vaší jakékoliv opozici.

Z vystoupení a argumentace prokuristy a investora p.Březiny byl zcela očividný tlak na schválení a prosazení jeho zájmů a požadavků. K tomu používá, dnes bohužel, nejpoužívanější prostředek k obhajobě svých zájmů – nabízí finance, a dále pak vyhrožování a zastrašování. Jako nezaujatý pozorovatel jsem dospěl k závěru, že řada účastníků tohoto jednání byla touto vidinou získání financí zaslepena (používám zcela záměrně tento nenapadnutelný výraz).

Pokud bude obrazně podán z Vaší strany investorovi byť jen jeden prst, vzápětí stáhne v přeneseném slova smyslu celou Vaši ruku. V plénu zazněly názory jako např. ,,co je na Rusové, nás nezajímá, to se nás netýká‘‘, ,,obyvatelé Volyně jsou pod Výsluním, tudíž mají být zticha‘‘, jednotlivé výkřiky od zřejmě alkoholem posilněných obyvatel ,,chceme peníze‘‘ atd.

Opět proto na Vás apeluji, nechovejte se ke svému okolí jako nezodpovědní sousedé, tak jak se k nám, obyvatelům obce Nová Víska u Domašína, chová zastupitelstvo Kryštofových Hamrů dalším svým souhlasem k rozšiřování větrného parku v prostoru Rusové a Přísečnice. Po uplynutí životnosti těchto vrtulí tady zřejmě již řada z nás nebude, nejednejme a nerozhodujme tedy stylem ,,po nás potopa‘‘, což by schválením jakékoliv této výstavby nastalo.

Zachovejme a zachraňme Krušné hory alespoň takové, jaké jsou nyní, pro naše děti a naše vnoučata!

O tom, k čemu se podpisem takové spolupráce zavázala naše správní obec Domašín, svědčí podepsaná smlouva, kterou mám okopírovanou k dispozici, stejně tak i o.s. Krušno. V tomto našem případě vyhrála předvolební politika s využitím vidiny získání financí do obecní kasy. To, k čemu se ale obec v této smlouvě zavazuje, umožňuje investorům v naší lokalitě provádět jakoukoliv činnost okolo výstavby VTE. I proti tomu, sice již s odstupem doby, vyvíjí Krušno svou činnost.

Bylo zřejmé, že řada z Vás nebyla pevně rozhodnuta, kterou variantu zvolit a svým hlasem odsouhlasit. Využijte prosím nezaujatě poznatků a argumentů aktivistů o.s. Krušno, případně si nechte tato stanoviska a argumenty v klidu a bez předsudků vysvětlit. Nenechte prosím zcela zbytečně zdevastovat Krušné hory stejně tak, jak byl zdevastován Severočeský kraj v padesátých letech. Tehdy to byl ale veřejný zájem, elektřiny byl nedostatek.

Dnes, kdy ČR je druhým největším vývozcem elektřiny v Evropě tato potřeba již je neopodstatněná, jedná se pouze o soukromý zájem několika lobbistů. Každý občan ČR, včetně kojenců, zaplatí ročně cca 200Kč za vývoz této elektřiny a ve vyúčtování spotřebované energie navíc každý odběratel zaplatí cca 0,1Kč za každou odebranou kilowattu na podporu výkupu energie z OZE. Tedy i z vrtulí.

Věřím, že se nad těmito řádky zamyslíte a jakoukoliv výstavbu svým rozhodnutím jako rozumní lidé zamítnete. Osud Krušných hor je plně ve Vaší rozhodovací kompetenci!

Nová Víska u Domašína dne 26. dubna 2011

Václav Derinek

_________________________________________________

Peníze se rozkutálí, větrníky zůstanou.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz