Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

14. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 582 x přečteno

Přírodní památka Homolka

Skalní výchoz na svahu kóty Kupa v Bečovské vrchovině.

Katastrální území: Bečov nad Teplou

Nadmořská výška: 670 – 685 m.n.m

Výměra: 0,25 ha

Vyhlášeno: 1972, novelizováno 1997

Vypreparovaný čedičový suk /sopouch/ se sloupcovitou odlučností a pseudotermofilní květenou.

Geologie

Skalní výchoz,tvořený terciárním jemnozrnným bazanitem s charakteristickou sloupcovou odlučností na svahu vrchu, tvořeného porfyrickým biotitickým granitem. S dokonale omezenými krystaly ortoklasu (dvojčatné srůsty podle karlovarského, méně často podle bavenského zákona). Patrně se jednalo o nevelkou izolovanou sopku výlevného charakteru. Vyvinula se zde kambizem eutrofní, v okolí chráněného území na svahovinách granitů asociace kambizemě typické (kyselé) s kambizemí dystrickou

Květena

Vegetace obsahuje vzhledem k bazickému substrátu i teplomilnější druhy rostlin, blížící se spíše Doupovským horám. Z teplomilnějších druhů zde roste tařinka kalisní (Alyssum alyssoides), mochna jarní (Potentilla tabernaemontani) a skalní druhy zastupuje sleziník červený (Asplenium trichomanes). Zbytky původní lesní vegetace indikuje třešen ptačí (Cerasus avium), jilm horský (Ulmus glabra) a lilie zlatohlávek (Lilium martagon). Zajímavý je výskyt plavuně vidlačky (Lycopodium clavatum) na západním úpatí skalky.

Lesnictví

Nelesní charakter této enklávy uprostřed souvislých kulturních porostů je nutné zachovat.

Využití

Území přírodní památky je sporadicky navštěvováno turisty.

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

Přírodní památka Homolka

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz