Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

10. června 2009 CHKO Slavkovský les

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 2 338 x přečteno

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les

Součástí Krušnohorské soustavy
z geomorfologického hlediska je i Slavkovský les. Je nejzápadněji položenou chráněnou krajinnou oblastí v Čechách ( v samotných Krušných horách není žádná CHKO, již několik let se ale uvažuje o vytvoření CHKO Střední Poohří).

Byla vyhlášena v roce 1974 na rozloze 64 000 ha. Její největší část zaujímá Slavkovský les, menší část pak Tepelská vrchovina, svými okraji zasahuje do pánevních oblastí a do Doupovských hor.Horským charakterem zapůsobí území lesnatého hřbetu nad Mariánskými Lázněmi a Lázněmi Kynžvart, kde jsou nejvyšší body území – Lesný (983m) a Lysina (982m). Převážná část oblasti má vrchovištní charakter s rozlehlými lesními komplexy. Přírodně a esteticky nejhodnotnější je kaňonovité údolí Ohře mezi Loktem a Karlovými Vary s oblíbenými Svatošskými skalami na naučné stezce z Doubí.

Údolní osu oblasti tvoří řeka Teplá, protékající chráněným územím od pramene téměř až po vyústění do Ohře v Karlových Varech. V místě PR Údolí Teplé vytvořila řeka zaklesnutý meandr a proplétá se zde s komunikacemi, které jsou neodmyslitelnou součástí přetvářené krajiny.

Přírodně a vodohospodářsky mimořádně důležitým prvkem jsou rašeliniště, největší v oblasti Kladské sev. od Mariánských Lázní. Zde vede značená stezka Tajga, která je jednou ze čtyř tzv. Kladských rašelinišť.
Na území CHKO byly registrovány stovky minerálních pramenů. V místech soustředěných a vydatných vývěrů byly již v poměrně dávné minulosti založeny přírodní koupele a později lázeňská města. Takto vznikly Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Lázně Kynžvart.

Ochrana přírodního zázemí lázní a léčivých zdrojů je specifickým posláním CHKO Slavkovský les. Kromě návštěvy světově známých lázní nabízí tato oblast přímo v přírodním prostředí, což je u nás již dosti vzácné, vývěry minerálních pramenů. Ty, které jsou podchyceny a relativně přístupné , uvádějí turistické mapy.

Dalším významným fenoménem CHKO Slavkovský les jsou pozůstatky středověké a raně novověké důlní činnosti. Některé jsou chráněné kulturní památky. Podzemí bohaté na užitkové nerosty bylo v těchto oblastech prostoupeno mnoha šachtami a štolami. V okolí Horního Slavkova se připravuje tzv. Montánní naučná stezka, jejíž terénní jevy, případně muzejní expozice v Horním Slavkově a Krásně mohou zájemci navštívit již nyní

Turistickou využitelností se území řadí k nejatraktivnějším v republice. Je to dáno především situováním mezi našimi nejvýznamnějšími lázněmi a soustředěním cizineckého ruchu. Najdeme zde jinde se nevyskytující fenomény přírodní popřípadě technické. K takovým patří železniční trať č. 149 spojující Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Navíc je i skvělou vyhlídkovou trasou, na které leží i malebný Bečov nad Teplou s gotickým zámkem a hradem. Po značených cestách se nabízejí přechody Slavkovského lesa územím minerálních pramenů, hadcového hřbetu a rašelinišť tajgového typu.

Vítané pohledy do krajiny nám mohou nabídnout také některé rozhledny. Po okraji Karlových varů jsou rozmístěny hned čtyři ( Diana, Doubská hora, Goethova vyhlídka, Vyhlídka Karla IV ). Nejširší rozhled nám nabízí spirálovitá věž na Krásenském vrchu, 4 km od Horního Slavkova.. Ve východní části CHKO se zvedá ještě hradní vrch nad obcí Andělská hora s výhledem na část Slavkovského lesa a na Doupovské hory.

Na území CHKO najdeme celkem 27 přírodních památek a rezervací.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz