Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

20. října 2008 Přehrady, jezera

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 2 264 x přečteno

Vodní dílo Křimov

Vodní dílo Křímov , leží stejně jako Kamenička 8km severozápadně odKřímov
Chomutova, ale v protilehlém údolí Křímovského potoka . V době nedostatku vody, především potom v 80.letech minulého století, byly průtoky v Křímovském potoce nadlepšovány přečerpáváním vody z Prunéřovského potoka čerpací stanicí Celná. Dnes je však již zakonzervovaná a je mimo provoz.

Jejím účelem je, ve spolupráci s historickou nádrží Kamenička napájet úpravnu vody Třetí mlýn pro zásobování obyvatel Chomutova. I po výstavbě nádrže Přísečnice je tato úpravna v části Chomutova z tlakových důvodů ve
vodní síti nezastupitelná .

Stavba probíhala v letech 1953-1958 , uvedena do provozu byla v roce 1959. Její rozloha je 10 ha.Kolem nádrže vede turistická stezka . Pokud bychom se vydali cestou směrem Krušné hory   Křímovská přehradado hor tak můžeme dorazit buď do Suchdole nebo do Křímova.

VD Křímov je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. přístup k vodní hladině je však zakázán, rovněž hráz přehrady není volně přístupná.

Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán.

Účelem VD Křímov je akumulace vody pro zásobení severočeské oblasti pitnou vodou. Dalším účelem je snížení povodňových průtoků v Křímovském potoce a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

Zdroj: Povodí Ohře

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz