Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

12. prosince 2008 Naučné stezky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 699 x přečteno

Naučná stezka Bublava – Po stopách horníků v kraji

okolí Horní Blatné Krušné hory

Naučná stezka je zaměřená na geologii, hornické, přírodní památky a historii.

Lokalita
Krušné hory, území mezi Bublavou a Kraslicemi.

Mapa
KČT č. 3 Krušné hory – Kraslicko

Zřizovatel NS
Neznámý

Značení
Turistická značka naučné stezky.

Pozor !
V době přípravy publikace byla značka na mnoha místech špatně čitelná, někde chyběla úplně nebo byla nevhodně umístěna (zvláště špatně jsou značeny odbočky). Značka NS např. zcela minula zast. na Olověném vrchu !! Z provedení je zřejmé, že značení nebylo provedeno odborně a podle pravidel KČT. Závady jsou i v umístění jednotlivých panelů – viz odstavec „Zastávky“.

Začátek Bublava, 200 m od státní hranice se SRN (přechod pro pěší).

Zastávky
Na každém panelu je vytištěna mapka trasy a umístění jednotlivých panelů. Záhy zjistíte, že v terénu jsou přeházené, číslování nesouhlasí a některá čísla chybí. Panel č. 4 je dokonce dvakrát – pokaždé s jiným obsahem!! Pro vaší snazší orientaci uvádíme jednotlivé zastávky tak, jak byly v terénu zjištěny a očíslovány v době přípravy
publikace.

č. 1 Krušné hory (geologie Krušnohorské soustavy);

č. 2 Bublava (historie, způsoby obživy obyvatel, Bublava jako středisko zimních sportů);

č. 3 Kamenáč – Aschberg (geologie, pověst o kouzelném kahanu);

č. 4 Olověný vrch (v mapce na panelech označeno jako č. 6; středověká těžba olova, rozhledna z r. 1933, v okolí obživa obyvatel zemědělstvím);

č. 4 Rostlinstvo (v mapce na panelech umístěna úplně jinam – vedle č. 3;
pestrost vegetace – stromy, bylinné patro, vzácné a nebezpečné druhy);

č. 7 Živočišstvo (savci, ptáci, plazi, ryby a hmyz);

č. 8 Tisovec (v kopci středověká důlní díla s těžbou Cu, Sn, Fe a síry, původní porost tisový les s průměry
kmenů až 2,5 m);

č. 5 Lesy (číslo 5 zcela chybí v mapce na panelech, umístěn
místo zast. č. 9; druhové složení, působení emisí, lesnická péče);

č. 11 Zámecký vrch – Hausberg (do 16 stol. hrad nebo hrádek Neuhaus /Nový hrad z r. 1272;

č. 12 Potoky (historické názvy potoků v souvislosti se středověkým dolováním a rýžováním olova a stříbra, mlýny na Stříbrném potoce);

č. 14 Tisová (těžba mědi a výroba kyseliny sírové v údolí Svatavky);

č. 15 Obydlí (lidová architektura v Krušných horách).

Zastávky č. 6, č. 9, č. 10 a č. 13 nebyly nalezeny.

Konec
Bublava, pomník (rozcestí červené a žluté TZT v obci)

Délka trasy
16 km

Druh přesunu
Pěší turistika

Náročnost terénu
Středně náročný terén s relativně velkým celkovým převýšením (Kraslice 505 m, Zámecký vrch 715 m, Tisovec 750 m u zast. č. 8, Olověný vrch 774 m, Bublava, rozc. 719 m, Bublava, pom. 730 m, Tisová 600 m).

Časová náročnost
3,5 až 6,5 hodiny

Dostupnost
Ze Sokolova autem nebo vlakem do Kraslic, autobusem do Bublavy.

Poznámka
I přes značné závady ve značení a umístění tabulí je trasa NS zajímavá a bylo
by škoda ji vynechat.

Doporučujeme
Z důvodů dopravní obslužnosti začít v Kraslicích u panelu č. 12 a pokračovat
v protisměru (Zámecký vrch, Tisovec, Olověný vrch … atd.). Okruh skončíte
opět u panelu č. 12. Do Kraslic a z Kraslic jezdí vlak každou hodinu, z Bublavy
se dostat není už tak jednoduché.

Potvrzení
1) Jak vzniklo pojmenování Krušné hory a kdy se v kronikách poprvé objevilo.

2) Jak se jmenovali četníci, kteří v Bublavě padli při výkonu služby v září 1938
(pomník u zast. č. 2)

3) Razítka z Bublavy a z Kraslic (dle vlastního výběru a aktuální možnosti).

s laskavým svolením autora : Ladislav Zoubek viz http://www.kct.cz/oblastni-deleni/kct-karlovarsky-kraj

Bublava je stará hornická obec mezi vrchy Kamenáč a Olověný vrch . Od počátku 20. století je Bublava turistickým střediskem a centrem zimních sportů.

Místem s největším počtem důlních děl byl Tisovec. Kraslická horní kniha uvádí 220 zdejších nalezišť. Tisy , od kterých dostal kopec název, zde již nerostou. Horníci je postupně všechny vykáceli, zbytky kraslického hradu zůstaly na skalnatém vrchu kopce Hradiště .

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz