Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

10. června 2009 Naučné stezky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 180 x přečteno

Naučná stezka Poohří

Naučná stezka je zaměřená na přírodu, historii a zajímavosti Poohří.

Lokalita
Cheb a údolí řeky Ohře

Mapa
KČT č. 1 Ašsko a Chebsko

Zřizovatel NS
4. ZO ČSOP CHEB, Obětí Nacismu 11, 350 02 Cheb 2
e-mail: csop.cheb@seznam.cz

Značení
Červená turistická značka (Cheb nám. – Františkovy Lázně – Skalná).

Začátek
Vstupní brána do Areálu Poohří (z nám. J. z Poděbrad po červené značce směr Frant. Lázně).

Zastávky
č. 1 Geologie – skála pod Chebským hradem, skály a skalky v údolí Ohře. Ekologický slovník: Ekologie.

č. 2 Historie Poohří – příměstská rekreační zóna před vybudováním přehrady Skalka. Ekologický slovník: Populace.

č. 3 Olšina – lužní les. Ekologický slovník: Ekosystém.

č. 4 Zoologie řeky Ohře. Ekologický slovník: Ekologická nika.

č. 5 Svahový les na svazích údolí řeky Ohře. Ekologický slovník: Biodiverzita.

č. 6 Řeka Ohře a vodní dílo Skalka. Ekologický slovník: Abiotické podmínky života.

č. 7 Borová doubrava – přirozené lesní porosty na Chebsku. Ekologický slovník: Biotop.

č. 8 Kyselá doubrava – typická ukázka přirozené vegetace. Ekologický slovník: Ekoton.

č. 9 Kamenné kříže na Chebsku a Ašsku.

č. 10 Krajina kolem řeky Ohře. Historické osídlení Poohří. Ekologický slovník: Územní systém ekologické stability krajiny.

Konec
Výhledové místo nad v.n. Skalka.

Délka trasy
3,5 km (tam a zpět 7 km). Od přehrady je možné jít po červené značce na levém břehu.

Druh přesunu
Pěší, cyklo (treking, MTB).

Náročnost terénu

Nenáročný terén s malým převýšením, vhodné pro rodiny s dětmi.

Časová náročnost
Tam a zpět 2 – 3 hodiny pěšky; na kole 1 – 1,5 hodiny (čteme-li všechny informační tabule).

Dostupnost
Celoročně.

Poznámka
Zastávky č. 1 – 5 jsou všechny v prostoru Areálu Poohří a až k zastávce č. 6 je NS neznačená (červená značka odbočuje u vstupu do areálu Areálu Poohří po zastřešené lávce na druhou stranu řeky a připojuje se k NS až na druhé straně
přehradní hráze).

Doporučujeme
Další zajímavá místa na trase a v bezprostředním okolí

Historické památky:

Chebský hrad, Písečná brána a dřevěná krytá lávka přes Ohři.

Část trasy naučné stezky se nachází na území určeném pro „Krajinnou výstavu bez hranic Marktredwitz Cheb/Eger“ 2006 – dnes Areál Poohří.

Visutý most přes Ohři v prostoru Areálu Poohří (vyhlídková plošina).

Vyhlídka Chebská stráž.

Statek STEIN.

• Kaplička u zast. č. 10 .

Potvrzení
1) Opis textu z desky na podstavci kříže u zastávky č. 9.

2) Titul a jméno autora visuté lávky před zast. č. 3 (nápověda: tabulka
s provozní dobou Areálu Poohří).

s laskavým svolením autora : Ladislav Zoubek viz http://www.kct.cz/oblastni-deleni/kct-karlovarsky-kraj

Řeka Ohře k nám přitéká z Německa. Pramení v Bavorsku pod horou Schneeberg, ústí u Litoměřic do Labe. Délka toku na našem území je 256km. Na Chebsku protéká nejprve Chebskou pahorkatinou a pak Chebskou pánví. Ve středověku byla pověstná svým bohatstvím ryb. Ostatně již její název pochází z keltského Agara, což znamená lososí řeka.

Vodní dílo Skalka je sypaná hráz s malou vodní elektrárnou . Slouží především ke zlepšování průtoků v Ohři pro vodní díla u Kadaně a pro potřeby tepelných elektráren, částečně chrání území pod hrází před povodněmi.

Chebský hrad na ostrohu nad Ohří byl vystavěn v polovině 12. století. Po roce 1165 ho přebudoval císař Fridrich II Barbarosa na falc ( opevněné panovnické sídlo ) a v roce 1213 zde podepsal Zlatou bulu . Když bylo zdejší území definitivně připojeno k českému království, stal se Cheb královským městem. Výraznější úpravy proběhly až v 15. století. Po 30. leté válce byl spolu s městem přebudován na pevnost, tu poté roku 1742 zničila francouzská vojska a z hradu zbyly jen zříceniny.

Dnes je dominantou hradu Černá věž. Je opravdu černá, vystavěná z kvádrů sopečného tufum který byl těžen na nedaleké Komorní hůrce. Nejcenější částí areálu je nenápadná románsko gotická kaple sv. Uršuly.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz