Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

20. července 2009 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 902 x přečteno

Přírodní rezervace Kalvárie a Porta bohemica


Jedním z nejvýraznějších prvků krajiny severních Čech, Labe, si v ničem
nezadá s impozantním průlomem středního Rýna, který se prodírá Porýnskou
břidličnou vrchovinou pod známou skálou Lorelei v záp. Německu.
Tak právě podobně to dělá Labe v Českém středohoří, sev. od Litoměřic.
Mylně je za Portu Bohemicu považován tento pohled

Porta Bomemica aneb Česká brána

Nic jiného mu ani nezbývalo, neboť při horotvorných pohybech v třetihorách byl jeho skalní podklad pomalu vyzdvihován nad okolní mladší terén. Díky tomuto výzdvihu byla řeka nucena se zařezávat stále hlouběji až během čtvrtohor vytvořila kaňonovité údolí protínající české středohoří v délce 40 km. Místu, kde Labe vstupuje do této hradby, se odpradávna říká Porta bohemica, tedy Česká brána. Představuje asi 3 km dlouhý úsek od Velkých Žernosek k Libochovanům. V této bráně je Labské údolí nejužší, sevřené stěnami a strmými skalnatými svahy o výšce až sta metrů. Kdysi tudy řeka proudila rychle, nyní je však její hladina vzdutá v důsledku výstavby zdymadla ve Střekově.

Vynikající, téměř letecký pohled do hlubin Porta bohemica poskytuje právě rulový skalnatý ostroh Kalvárie, tyčící se nad pravým břehem, ve výšce 239m, osazený třemi mohutnými kříži. Kromě nesporné geologicko-geomorfologické hodnoty je ukázkovým stanovištěm teplomilných lesostepních a stepních společenstev s chráněnými rostlinami a mimořádně velkým bohatstvím lišejníků. Lokalita byla proto vyhlášena r.1993 jako PP Kalvárie na rozloze necelých 9 ha.

O několik sem metrů k severu se nad údolím zvedá plochá slínovcová vyvýšenina Hrádek s valy hradiště z mladší doby bronzové, laténské a slovanské. Na protější levé straně labského kaňonu vidíme zahloubené údolí Opárenského údolí. Nad ním vpravo k severu můžeme spatřit opuštěný rozsáhlý lom, kde se těžil ryolit, což je sopečná hornina vyvřelá už v mladších prvohorách. Výhledy z Kalvárie sahají až k jihu, k Dolnooharské tabuli s Hamburkem.

Přístup: Od zast. busu ve Velkých Žernosekách po zelené asi 2 km , v závěru strmý výstup, nebo od žel,. zastávky Libochovany po žluté turistické k rozcestí se zelenou 2km, dále asi půl km na vrchol.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz