Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

17. ledna 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 555 x přečteno

Přírodní rezervace Božídarské rašeliniště

Rozsáhlý územní komplex zasahující od Božího Daru po Hřebečnou, severně od silnice Jáchymova do Božího Daru.

Katastrální území: Boží Dar, Jáchymov, Ryžovna

Nadmořská výška: 954 – 1115 m

Výměra: 930 ha

Vyhlášeno: 1965
Přehlášeno: 1987

Mrtvý rybníkGeologie:
Horninovým podložím jsou převážně svory a svorové pararuly metamorfního komplexu Krušných hor. Do části NPR zasahuje terciérní výlev nefelinitu. Úbočí Špičáku pokrývají plošně nepříliš rozlehlé sutě. Většina území je ordovického stáří. Pro pokryv převažuje vrchovištní organozem.

Květena:
V komplexech horských rostlinných společenstev převládají přirozené klimaxové smrčiny a podmáčené smrčiny. Na svazích Špičáku rostou zbytky společenstev acidofiloních horských bučin. Pro nelesní vegetaci je charakteristické plošné rozšíření společenstev horských vrchovišť a rašelinných lad. V západní části se pak nalézají rozsáhlé porosty Pinus x pseudopumilio, mezi zajímavé druhy patří rozchodník huňatý (Sedum villosum), všivec bahenní (Pedicularis palustris), ostřice bažinná (Carex limosa), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), prha arnika (Arnica montana), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), bříza zakrslá (Betula nana) a kropenáč vytrvalý (Swertia perennis).

V rezervaci bylo vymezeno dvanáct lesních typů od svěží bukové smrčiny po kleč vrchovištní.

Zvířena:
Fauna je zde zastoupena rovněž mnoha zajímavými druhy. Mezi významné obratlovce lze zařadit tetřívka obecného (Tetrao tetrix), kosa horského (Turdus torquatus), motáka pilicha (Circus cyaneus), čejku chocholatou (Vanellus vanellus), bekasinu otavní (Capella gallinago), chřástala polního (Crex crex). V minulosti se zde pravidelně vyskytoval tetřev hlušec (Tetrao urogallus), jeho výskyt však nebyl v posledních letech potvrzen. Hojný je výskyt zmije obecné (Vipera berus) a ještěrky živorodé (Zootoca vivipara).

Mezi zvláštnosti horské vrchovištní fauny bezobratlých patří především střevlík Menetriesův (Carabus menetriesii), další střevlík Carabus nitens, nosatec Coeliodes nigritarsis a žluťásek borůvkový (Colias palaeno).

Lesnictví:
Lesy rezervace patří mezi lesy zvláštního určení a lesy ochranné na mimořádně nepříznivých stanovištích.V rezervaci bylo vymezeno dvanáct lesních typů od svěží bukové smrčiny po kleč vrchovištní.

Využití:
Území je využíváno hlavně k lesnictví. Před nedávnem však došlo k rozvrácení vzrostlého smrkového lesa.

Poznámka:

Celá rezervace je protkána sítí značených turistických cest a cyklistických tratí. V roce zde byla otevřena naučná stezka, která nyní prochází rekonstrukcí.

Cestou od Božího Daru lze navštívit Ekocentrum v moderní čističce odpadních vod, které provozuje Boží Dar.

V severní části rezervace se nachází Blatenský příkop – středověké vodní dílo vybudované v roce 1540 těžařskými společnostmi blatenského a božídarského rudního revíru.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz