Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

04. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 876 x přečteno

Přírodní památka Kosatcová louka

Kosatcová louka

Louka se nachází v nejjižnější části okresu Cheb, asi 2 km východní od obce Trstěnice v Tachovské brázdě.

Katastrální území: Trstěnice u Mariánských Lázní

Výměra: 1,44 ha

Nadmořská výška: 530-540m

Vyhlášeno: 1990, nově 1999

Posláním přírodní památky je ochrana a zachování biotopu početné populace kosatce sibiřského (Iris sibirica) s doprovodnými společenstvy.

Zvířena

Žijí zde běžné druhy, kromě nich užovka obojková (Natrix natrix) a bekasina otavní (Gallinago gallinago).

Geologie:

Území leží na plochém dně Tachovské brázdy.jeho horninovým podkladem jsou tercierní sedimenty, na nichž vznikly půdy s vysokým obsahem organických látek.

Květena:

Území se vyznačuje bohatou vegetací. Pozoruhodná je velmi početná vegetace silně ohroženého kosatce sibiřského. Z dalších ohrožených druhů tu lze najít vachtu trojlistou, prstnatec májový, prhu arniku.

Regionálně významné jsou hadí mord nízký a zábělník bahenní.

Lesnictví:

Východní část chráněného území je okrajově zalesněna kulturním borem, západní část je bezlesá, porostlá částečně rákosinami a olšinou.

Využití:

V roce 1987 byly odvodněny louky a zároveň byl proveden záchranný transfer kosatce sibiřského do západní části chráněného území. Přesazené rostliny se velmi dobře aklimatizovaly a postupně celou plochu

Pozoruhodný je postupný návrat kosatce sibiřského do meliorované louky, která není součástí chráněného území. Ve východní části území byly prosvětleny náletové porosty borovic a dalších dřevin.

POZNÁMKA:

Pozemkovou držbou náleží chráněné tížemi téměř z poloviny do majetku římskokatolického kostela v Trstěnicích, zbytek Lesům České republiky. Na západním okraji na chráněné území navazuje ochranné pásmo vodních zdrojů pro pivovar Chodovar v Chodové Plané.

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz