Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

04. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 2 874 x přečteno

Přírodní park Kamenné vrchy

hory

Kamenné vrchy Vyhlášen Okresním úřadem Cheb v roce 1995.

Park zaujímá 3 600 ha při hranici se SRN v prostoru od Vojtanova k Lubům na rozhraní Smrčin a Chebské pánve. Zahrnuje území Lubské vrchoviny s nejvyšší Liščí horou (657,7 m n. m.). Navazuje na přírodní park v sousedním Sasku. V severní části tvoří horninový podklad krystalinikum Krušných hor s fylity prostoupenými vložkami fylitických kvarcitů. Jižní část parku na rozhraní Smrčin a Chebské pánve tvoří smrčinský pluton s dvojslídným granitem, svory a rulami a fluviální náplavy Chebské pánve s písčitojílovitým vildštejnským souvrstvím a s cypřišovými jíly. Těží se zde keramické jíly a písky.

V území přírodního parku doznívá tektonická činnost. Pásmo seismických otřesů probíhá od Skalné východně směrem k Novému Kostelu.

V parku pramení řada větších potoků — Pstruhový, Rokytník, Lužní a Sázek, centrální částí protéká Plesenský potok. Větší vodní plochy tvoří rybníky Mlýnský a Šnecký a zatopené kaolinové lomy u Velkého Luhu, vyhledávané rekreanty. V parku vyvěrá mnoho minerálních pramenů, především v okolí Plesné a Lomničky.

Většinu plochy původně zaujímaly borové doubravy, dnes převažují kulturní smrčiny a borové lesy s bohatým bylinným patrem. Místy nalezneme zbytky letitých bukových porostů, lze se setkat s břízou pýřitou (Betula pubescent) a dubem zimním (Quercus petraea).

Park zasahuje do tří odlišných celků – do Smrčin, Halštrovské vrchoviny a Horního Poohří. Díky tomu je i vegetační pokryv značně pestrý. Zahrnuje jak četná mokřadní společenstva, tak ekotopy se suchomilnou květenou. Druhová pestrost fauny odpovídá druhové pestrosti rostlinstva. Početná je populace čolka horského (Triturus alpestris) a potvrzen je výskyt č. hranatého .

U Velkého Luhu se daří populaci tří druhů zelených skokanů. V roce 1986 bylo v lokalitě Velký Rybník poprvé na Chebsku doloženo hnízdění vodouše kropenatého (Tringa ochropus). Na území parku pravidelně hnízdí výr velký (Bubo bubo).

Mezi turistické zajímavosti patří památné stromy – Lubská lípa v Horních Lubech, duby a javory U kaple na lubském hřbitově a buk u zbrojnice v Plesné.

U Plesné stojí vila továrníka Geippela se zahradou — arboretem, kde rostou mj. dva liliovníky tulipánokvěté (Liriodendron tulipifera). Ve Skalné se zachoval středověký vodní hrad, u Plesné středověké tvrziště, v Horních Lubech zbytky barokního zámečku, lidová architektura, tzv. chebské hrázděnky ve Skalné, Lomničce a dalších místech.

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz