Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

14. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 582 x přečteno

Přírodní památka Dominova skalka

Izolovaný pahorek u silnice Nová Ves – Louka v Krásenské hornatině

Katastrální území: louka u Mariánských lázní

Nadmořská výška: 724 – 747 m.n.m

Výměra: 6,61 ha

Vyhlášeno: 1989

Rostlinná společenstva na hadcovém substrátu Vlčího hřbetu s populacemi zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Geologie

Morfologicky výrazný skalní pahorek, tvořený serpentinity. Povrch je pokryt především typickými (nasycenými) kambizeměmi, které přecházejí na velmi mělkých pokryvech do kambizemních rankerů až litozemí.

Květena

Odlesněný hadcový výchoz s prstencem hadcových borů je vegetačně shodný s rozlehlejší národní přírodní památkou Křížky. Kromě fragmentu vřesovišť s vřesovcem pleťovým (Erica herbacea) a prhou arnikou (Arnica montana) jsou nejvýznamnějsím biotopem skalky se sleziníkem hadcovým, s. nepravým (A. adulterinum), vratičkou měsíční (Botrychium lunaria) a kriticky ohroženým svízelem sudetským (Galium sudeticum). Zdejší populace rožce kuřickolistého (Cerastium alsinifolium) je unikátním dokladem vývoje tohoto endemického druhu. Jeho značné morfologicky diferencované mikropopulace navazuji na bohaté porosty běžného rožce rolního.

Lesnictví

V rámci lesnického využití území budou odstraněny nepůvodní druhy dřevin a zkvalitněna struktura borového porostu.

Využití

Asanací náletu byla uvolněna největší nelesní skalka. Biodiverzitu na tomto území podporuje šetrná pastva koz a ovcí.

Zvířena

Stejně jako v národní přírodní památce Křížky žijí také zde vzácné druhy hmyzu, charakteristické pro reliktní nelesní biotopy; Jedná se o saranče Stenobothrus nigromaculatus. Z motýlů zde nalezneme mj. otakárka fenyklového (Papilio machaon) a batolce duhového (Apatura iris).

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

Dominova skalka

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz