Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

14. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 070 x přečteno

Přírodní památka Prachomety

Ochrana podmáčených luk s početnou populací kosatce sibiřského a s dalšími ohroženými druhy rostlin. Území leží 700m západně od obce Prachomety, v pramenné oblasti Otročínského potoka v Tepeské vrchovině.

Katastrální území: Prachomety

Nadmořská výška: 668 – 674m

Výměra: 3,08 ha

Vyhlášeno: 1992

Geologie

Horninové podloží tvoří gabrodiorit a ruly tepelského krystalinika. PP leží v plochém úvalovitém údolí horního toku Otročínského potoka. Na trvale zamokřených plochách leží gleje (typický, místy organozemní) spolu s typickými pseudogleji. Ve vyšších polohách na ně navazuji kyselé hnědé půdy (kyselá kambizem typická a kambizem dystrická).

Květena

Do rozsáhlého porostu kosatce sibiřského (Iris sibirica) jen mezerovité pronikají další, běžné druhy mokrých luk Tepelské vrchoviny — rdesno hadí kořen (Bistorta major), tužebník jilmový (Filipéndula ulmaria) a krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum). Byla zde rovněž zjištěna vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).

Zvířena

Nápadnou skupinou jsou denní motýli. Zvláštností je hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia), mezi další zajímavé druhy patří hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), perleťovec kopřivový (Brenthis ino) a několik druhů modrásků. Zdejší ptactvo charakterizuje bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), ťuhýk šedý (Lanius excubitor) a linduška luční (Anthus pratensis).

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz