Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

14. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 774 x přečteno

Přírodní památka Stráž nad Ohří

Výrazně členité území zaujímá cca 3 700 ha v severozápadní části Doupovských hor, na obou svazích průlomového údolí řeky Ohře. Zajímavý geologický výtvor je chráněn v přírodní památce Boč.


Podloží vyvřelých čedičových hornin vytváří výhřevný, minerálně silný substrát, který ve slunných polohách příkrých svahů poskytuje příznivé podmínky bohaté teplomilné vegetaci. Vysokokmenné ovocné sady, které jsou v parku poměrně početné, jsou příkladem extenzivního, ekologicky šetrného hospodaření v krajině a zároveň dnes už obecně vzácným biotopem.

Lesní porosty jsou převážné bukové, s boha tým bylinným podrostem. Oproti smrkovým porostům Krušných hor jsou mnohem méně postiženy imisemi. V pestrém spektru rostlinných a živočišných společenstev nalezneme řadu vzácných a zvláště chráněných druhů.

Údolími potoků pronikají do údolí Ohře chladnomilnější horské a podhorské druhy rostlin, např. áron plamatý (Arum maculatum), česnek medvědí, kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum), dále tu rostou prstnatec bezový (Dactlorhiza sambucina) a vstavač mužský (Orchis mascula), třemdava obecná (Dictamnus albus) a tařice skalní (Aurinia saxatilis). Žijí zde užovka stromová (Elaphe longissima), čáp černý (Ciconia nigra), plch velký (Glis glis), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a vzácný střevlík Carabus irregularis.

Zachovalý přirozený tok Ohře je domovem několik náročnějších druhů ryb — lipana podhorního (Thymallvts thymallus), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), bolena dravého (Aspius aspius) aj.

Přírodní park Stráž je součástí a centrem navrhované CHKO Střední Poohří.

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz