Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

14. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 701 x přečteno

Přírodní rezervace Žižkův vrch

Listnatý lesní komplex pokrývající jižní a západní svahy Žižkova vrchu na severním okraji města Mariánské Lázně.

Katastrální území: Mariánské Lázně okres Cheb

Nadmořská výška: 652 – 749 m.n.m

Výměra: 11,26 ha

Vyhlášeno: 2003

Lesní porost na prudkém svahu tvoří květnatá bučina přecházející v suťový les. Vysoký podíl buku, klenu a dalších listnáčů ve stromovém patře a charakteristické bylinné patro s dominancí hájových druhů rostlin tvoří zachovalý přírodní ekosystém v zázemí lázeňského města.

Geologie

Geologický podklad tvoří enkláva amfibolického dioritu až gabra mariánskolázeňského metabazitového komplexu obklopená středně zrnitou biotitickou porfyrickou žulou. V půdním pokryvu převazují hnědé půdy — kyselá kambizemt typická a rankerová spolu s velmi mělkým kambickým rankerem.

Května

Spodní část svažitého lesního celku pokrývá kvalitní květnatá bučina (Dentario eneaphylli-Fagetum) s dominantním bukem a vtroušeným klenem a jedlí ve stromovém patře. Bylinné patro tvoří charakteristické jarní geofyty kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera) a hrachor jarní (Lathyrus vernus), dominuje v něm svízel vonný (Galium odonmim). Od střední části až po vrchol Žižkova vrchu pokrývá lokalitu suťový les s dominantním klenem, lípou, bukem, dubem, jasanem, smrkem jedlí.

Zvířena

V území dosud nebyl proveden zoologický průzkum, ze sporadických pozorování lze jmenovat pravidelné hnízdiče datla černého (Dryocopus martius), krahujce obecného (Accipiter nisus), puštíka obecného (Strix aluco) nebo časté přelety krkavce velkého (Corvux corax) a čápa černého (Cicconia nigra). Herpetofaunu zastupuji ropucha obecná (Bufo bufo), čolek horský (Triturus alpestris) a skokan hnědý (Rana temporaria).

Lesnictví

PR Žižkův vrch je tvořena bohatou jedlovou bučinou, na příkřejších místech pak svahovou jedlovou bučinou. Nejstrmější pasáže suťového charakteru pokrývá klenová bučina. Maloplošně do území zasahuje svěží smrková bučina. Současný porost je ve svrchní etáži velmi starý, místy proředěný i bukem,klenem a smrkem. V podúrovni je porost zhruba stoletý, převazují v něm buky. V keřovém patře jsou roztroušeny mladé ročníky buku a klenu. V roce 2002 byla roztroušeně provedena výsadba jedle do individuálních ochran.

Využití

Území PR Žižkův vrch bezprostředně navazuje na lázeňskou část města Mariánské Lázně a souvisí s parkovými porosty. Hustá síť stezek, která je do lesního celku zasazena citlivě, odedávna slouží k vycházkám lázeňských hostů. Porost nebyl již po dlouhá obdobi ekonomicky exploatován a byl ponechán samostatnému vývoji, zřejmě i díky snaze zachovat okolí lázní v esteticky přijatelném stavu. V nedávné době byl v území vybudován naučný geologický park, z minulosti se zachoval lesní hřbitov. Vyhlášení přírodní rezervace zvýšilo atraktivnost a naučnou hodnotu území. Připravuje se i využití území jako „školní“ rezervace pro žáky zdejšího gymnázia.

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

Žižkův vrch

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz