Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

18. května 2015 Zajímavosti

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 754 x přečteno

Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzungem

Projekt Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzungem je přeshraničním projektem z programu 2el 3/CÍI3, jehož cílem je podpořit přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Na projektu se finančně podílí Evropská unie- Evropský fond pro regionální rozvoj – ERDF

Lesy České republiky jako projektový partner zrealizovaly v roce 2014 revitalizační opatření na části rašeliniště pod Jelení horou, kterými dojde k opětovnému zavodnění rašeliniště, které bylo v minulosti odvodněno sítí hlubokých příkopů. Druhou částí projektu byla rekonstrukce propustku na místní komunikaci Jilmová – Přísečnice, přes který bude převáděna voda do rašeliniště na saské straně (Kriegswiese). Na odvodňovacích příkopech na ploše rašeliniště bylo celkem postaveno 281 kusů hrazení.

V centrální části rašeliniště s minimálními sklony koryt odvodňovacích příkopů dojde k plnému zavodnění plochy, voda se bude rozlévat do okolí a pomalu odtékat, vytvoří se meandry. Zde byla postavena sypaná hrazení v počtu 18 kusů. V okrajových částech rašeliniště z důvodu ochrany výsadeb bylo zavodnění omezeno, hrazení prkenná s doplněním zeminou jsou stavěna pod okolní terén.

Při nižších sklonech příkopů se použila jedna prkenná stěna (111 ks), ve sklonech vyšších je prkenná stěna dvojitá (152 ks). Cílem revitalizace je zvýšení retenční schopnosti krajiny, zlepšení vodního režimu a obnovení funkce rašelinišť jako biotopu pro celou řadu ojediněle se vyskytujících druhů živočichů – tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a rostlin – klikva bahenní (Oxicoccus palustris), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a Šícha černá (Empetrum nigrum).

100

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (1hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz