Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

10. dubna 2009 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 152 x přečteno

Přírodní památka Staňkovice

Staňkovice

Sice se tato přírodní památka nachází v trochu vzdáleném Podkrušnohoří, ale jelikož je součástí výletu Z Chomutova do Žatce po proudu Ohře , tak proto je zmiňována.
Najdeme ji severozápadně od vísky Staňkovice v nadm. výšce 210 – 250 m.n.m.
Její výměra je necelých 7ha a vyhlášena byla v roce 1992.
Jsou to částečně zalesněné jižně exponované stráně s významným nalezištěm teplomilného hmyzu.

Geologie: Třetihorní sedimenty severočeské pánve jsou zastoupeny jíly a písky spodního miocénu. V nadloží jsou čtvrtohorní říční štěrkopísky a sprašové hlíny. V mělkých píscích a jílech se vytvořily strmé svahy se stržemi a roklemi, kde písky místy vycházejí přímo na povrch. Svahy leží v okrajové části širokého údolí řeky Ohře.

Květena: Bývalé pastviny jsou v současné době zalesněny nesourodou skladbou dřevin včetně exotických a nepůvodních. V bylinném podrostu rostou např. kozinec bezlodyžný, kavyl vláskovitý, pryšec chvojka či několik druhů mateřídoušek.

Zvířena: Stanoviště, které svou polohou a vegetačními poměry odpovídá nejteplejším suchým stanovištím jižní Moravy. Dosud zde bylo zjištěno 15 reliktních druhů hmyzu.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz