Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

19. listopadu 2005 Obce a místa

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 444 x přečteno

Orasín

Orasín, německy Uhrissen, od roku 1954 část obce Boleboř, leží v nadmořské výšce 565 m. Jeho dolního okraje se dotýká horní tok řeky Bíliny, jejíž údolí se od Orasína dále po proudu nazývá Telšské.

O vzniku Orasína se nedochovaly žádné písemné zprávy, jen pověst. První zachovaná zpráva je až z roku 1383: „Nuwe Seeberg. rnit zoll in Gottirsdorf und zcu Wrasin.“ Tato zpráva nic bližšího o Orasínu neříká, tak­že není jasné, jestli k Novému Žeberku patřilo jen clo u Orasína nebo i vesnice. V každém případě však od roku 1454 Orasín patřil již k panství Červený Hrádek. Byl uveden v kupní smlouvě, podle které koupil panství Nový Žeberk Albert z Konipas, pán Červeného Hrádku.

Další zpráva je ve staré orasínské kronice a vztahuje se k 21. září 1577. Začíná slovy: „Já August z Gersdor-fu a Červeného Hrádku“ a končí jeho podpisem i pečetí. Je to opis originální listiny, podle které Gersdorf pře­dal třinácti orasínským usedlým pozemky u bernovské cesty do dědičného užívání. Předtím je měli jen v nájmu.

Začátkem roku 1579 ale Gersdorf Orasín prodal spolu s Boleboři Linhartu Štampachovi ze Stampachu, ma­jiteli ahníkovského panství.

Po porážce stavovského povstání byl Janu Jindřichovi, synovi Linharta ze Stampachu, majetek zabaven včetně Března se statkem Boleboř, ke kterému patřil také „Vrasin“ a další vesnice. Orasín pak byl po několika převodech připojen přímo do panství Ahníkov.

Orasín býval velkou a bohatou vesnicí. I po třicetileté válce, která ves značně poškodila, bylo zde roku 1654 12 sedláků, 8 chalupníků a 8 poddaných, žijících tzv. na obci. Pět zdejších usedlostí bylo ještě pustých, znovu neosazených. Většina stavení ale byla špatná, po válce ještě dostatečně neopravena.

V roce 1725 se Orasínu již zase vedlo docela dobře, proto se rozhodli postavit si „ke chvá­le Boží a na počest Bolestné Matky Boží“ ve vsi kapličku. Té­hož roku byla kaple vysvěcena a dosud stojí uprostřed vsi, jen zvon byl nahrazen menším.

Podle Tereziánského katastru českého pracovali r. 1748 v Orasíně 2 tkalci, 2 tesaři, truhlář, kovář, krejčí a byl zde i učitel -měli tedy již školu. Dále zde byl na nestálé vodě mlýn o 1 kole a další o 2 kolech. Schaller ve své topografii z roku 1787 uvádí v Orasíne 41 domů a stejný počet uvádí o sedm let později i Soupis panství Ahníkov – Prunéřov. V něm jsou již obyvatelé rozděleni na sedláky (6), půlláníky (4), chalupníky (10) a domkáře (21). Celkem tam tehdy žilo 234 „duší“. Orasín ale již nebyl bohatou vesni­cí. |e tam přímo uvedeno, že lidem se tam žije špatně, že většina se živí pěstováním lnu, předením, tkaním plátna, obchodem se dřevem a chovem dobytka. Jeden sedlák tam měl vlastní cihelnu a u vesnice byla také stoupa na tříslo.

Ani v 19. století se zde zemědělství nevyplácelo, jedině zdejší kapusta byla známa vynikající jemností svých listů. Obyvatelé se věnovali spíše soustružení dřeva, uměleckému truhlářství a paličkováni krajek. Orasín, stejné jako Kalek, dodával na trh hezké kuchyňské náčiní.

Na přelomu 19. a 20. století zde stály 2 pily, 2 mlýny, 2 soustružny dřeva, výrobna šindelů a 3 hostince. Škola zde ale již nebyla, děti chodily do Boleboře.

V roce 1906 byl v Orasíně založen sbor dobrovolných hasičů. Hned v dalším roce zasahoval při požáru zdejšího mlýna. Orasín má prvenství ve zřízení správní komise v květnu 1945, vznikla hned 4. května.

Orasín byl již za 1. republiky vyhlášeným letoviskem a oblíbeným rekreačním místem je i nyní. V roce 1995 byla zdejší kaplička na náklady obce Boleboř opravena a byl do ní zavěšen malý zvon. Zvon ze značně zchátralé věžičky blízkého domu byl roku 2000 přenesen do věže kaple v Boleboři. Před domem č. p. 16 stojí novodobá výklenková kaplička se soškou P. Marie, která nahradila zmizelou sošku sv. Jana Nepomuckého z r. 1743. Na soukromém pozemku u domu č. p. 46 je smírčí kříž s letopočtem 1626, přenesený sem z Okořína.

Zdroj: Zdena Bittnerová : Obce chomutovského okresu

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz