Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

24. října 2008 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 005 x přečteno

Přírodní rezervace Bučina na Kienhaidě

Přírodní rezervace „Bučina na Kienhaidě“ byla vyhlášena v roce 2000
na ploše 48ha k ochraně ojedinělého komplexu zachovaných bukových porostů na náhorní plošině východního Krušnohořív nadmořské výšce 780-820m. Rezervace se zastoupením přírodě blízkých horských lesů slouží mimo jiné k ochraně genofondu původních lesních dřevin oblasti.

Rezervace na Kienhaidě byla zřízena především k ochraně zbytku starých lesních porostů představujících charakteristickou ukázku původního horského lesa krušnohorské náhorní planiny , který v této oblasti (mimo rašelinné půdy)převažoval před velkoplošným zavedením smrkového hospodářství.


Ačkoliv se jedná i v tomto případě o les kulturní , jeho druhová skladba se blíží přirozenému stavu. Podle údajů lesní hospodářské evidence z roku 1849 se zde v této době nacházely rovněž porosty buku, v nichž bylo již od počátků pasečného lesního hospodářství v 18. století dodrženo obmýtí 120 let s obnovou založenou na přirozeném zmlazování . V tehdejší době byly v těchto porostech zastoupeny jako vtroušené dřeviny rovněž smrk a jedle , oba tyto druhy však postupně vlivem imisí vymizely.

Na území rezervace byl zaznamenán výskyt asi 70 druhů obratlovců; z obojživelníků a plazů zde byli zaznamenáni např. chráněné druhy ještěrka živorodá a slepýš křehký , z ptáků např. čáp černý ,sluka lesní ,kulíšek nejmenší , sýc rousný , žluvna šedá či netopýr rezavý.

Vzhledem k trvalému výskytu žluny šedé a sýce rousného je rezervace integrální součástí ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská .

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz