Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

12. února 2009 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 688 x přečteno

Přírodní park Smrčiny

Byl vyhlášen
roku 1990 na rozloze cca 6000 ha. Je situován při státní hranici od údolí Odravy (5km od Chebu) směrem k Trojmezí v Ašském výběžku, se středem 4km západně od Hazlova. Místy jde o pás zužující se na několik set metrů, dlouhý však téměř 40km. Do roku 1990 většina území ležela v zakázaném hraničním pásmu. Převážně zalesněná krajina tak byla uchráněna před devastujícími vlivy chatové zástavby zejména u vodních ploch.

Jižně od Trojmezí bylo již od r.1989 chráněno povodí Lužního potoka jako NPP a východně od něho roku 1992 k němu přibyla NPP Bystřina pro ochranu biotopu perlorodky říční. V údolí Ohře jsou pak PR Rathsama Stráň u Dubiny.

Nedaleko odtud vede jedna z nejfrekventovanějších cest mezi Českem a Německem. Řada nově zřízených turistických přechodů pro pěší i cyklisty však zpřístupňuje obě strany hranice s osídlenými a lidovou architekturou půvabnými místy Smrčin. Historii připomínají některé dochované hraniční kameny a pro Chebsko typické tzv. smírčí kříže. Jedním z památníků na problémy 20. století je Benešův palouček u Aše, kde pozdější prezident v roce 1915 ilegálně překročil hranici na cestě do emigrace.

Smrčinami protéká od svých pramenů ve Fichtelgebirge Ohře a také její přítok Odrava. Přehradní nádrž Skalka na Ohři leží svou západní polovinou v tomto parku. Krajinné dominanty Smrčin leží vně území parku, ale jeho nejvýznamnějšími místy prochází červená turistická trasa z Chebu až k hraničnímu Přechodu Trojmezí v nejsevernějším cípu Ašského výběžku..

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (1hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz