Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

20. dubna 2010 Charakteristika Krušných hor

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 670 x přečteno

Obnova rašelinišť v Krušných horách

V současné době probíhá obnova rašelinišť v Krušných horách. Jedná se o obnovu tří lokalit v Ústeckém kraji, a to rašeliniště U jezera, Cínovecké rašeliniště a Velké

rašeliniště

tetřeví tokaniště. Právě tato oblast byla v minulosti silně zasažena průmyslem a plošným odvodněním.Rašeliniště, nazývaná také blata, jsou lokality vzniku rašeliny. Ekosystém produkuje značné množství rostlinné biomasy, která se v důsledku vysokého zamokření nedostatečně rozkládá. V rašeliništi tak dochází k hromadění rostlinné hmoty, která se ve spodních vrstvách přetváří na rašelinu. Více o rašeliništích se dozvíte na krusnohorsky.cz.

Pro obnovu byla vybrána rašeliniště s vysokou šancí na opětovnou obnovu významných funkcí ekosystému. Tyto plochy nejsou určeny k produkci dřeva, prioritní jsou zde jiné funkce lesa.

Smyslem obnovy rašelinišť je zvýšení retenční (zadržování vody) schopnosti krajiny.. Dále je to zvýšení povědomí o potřebě všestranné ochrany rašelinišť jako klíčových míst pro udržení přirozeného vodního režimu v krajině a ochranu před nepříznivými důsledky podvodní. A dalším argumentem je zlepšení stavu biotopu tetřívka obecného, který je předmětem ochrany Ptačí oblasti Východní Krušné hory a Ptačí oblasti Novodomské rašeliniště-Kovářská.

Revitalizace rašelinišť zrušením funkce odvodňovacích systémů je relativně jednoduché opatření. Jeho účinnost byla ověřena na řadě lokalit v Krušných horách i v jiných pohořích v tuzemsku i v zahraničí. Ve většině případů šlo o vybudování různých typů přehrážek na odvodňovacích kanálech. Postupem času díky tomu došlo k zaplavení širšího okolí přehrážky, rozvoji vhodné vegetace a následnému zazemnění celého kanálu.

Všechna tři rašeliniště se nacházejí v ptačí oblasti Východní Krušné hory:

1. Cínovecký hřbet

Rašeliniště na severních svazích Cínoveckého hřbetu se nachází východně od obce Cínovec. Jde o významnou lokalitu pro výskyt tetřívka obecného a stanoviště dalších vzácných a ohrožených druhů živočichů. Území je poznamenáno odvodněním a výsadbou nepůvodních dřevin, jakou je např. smrk pichlavý.

2. Rašeliniště U jezera

Část původně velmi rozsáhlého rašeliniště na svazích hory Pramenáč, jihozápadně od obce Cínovec. Lokalitu charakterizují bohaté porosty kleče, borovice blatky a původní břízy pýřité. Součástí lokality je i malé zazemněné jezírko, které je vhodným místem pro specifické druhy rostlin (např. rosnatka okrouhlolistá, suchopýr pochvatý, klikva bahenní). Rašeliniště U jezera představuje jádrové místo výskytu tetřívka obecného pro celé širší okolí.

3. Velké tetřeví tokaniště

Rašeliniště v pramenné oblasti Flájského potoka, které charakterizují otevřené plochy a navazující rozsáhlé porosty břízy pýřité. Území představuje významné hnízdiště a potravní stanoviště tetřívka obecného.

Obnova rašelinišť je naplánována do roku 2011.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz