Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

11. srpna 2012 Řeky, toky, vodopády

Oblasti: , | Komentáře: zatím žádný | 2 383 x přečteno

Řeka Rolava

Řeka Rolava patří svou délkou (téměř 26 km) mezi významné říční přítoky Ohře.

Pramení ve vysoko položených rašeliništích Krušných hor, nedaleko státní hranice s Německem. Z malebné krajiny krušnohorských plání pomalu stéká do zalesněných údolí, aby po soutoku se Slatinným potokem nabrala na rychlosti a spádu. Před Novými Hamry začne Rolava prudce klesat úzkým kaňonovitým údolím, stává se peřejnatou, protéká horským balvanitým korytem nebo se svou silou zařezává do bočních svahů.

Ráz divoké horské říčky Rolava opouští až u Nové Role, kde se její spád zmírňuje, rychlost zpomaluje. Řeka se tu vlní širokým údolím, které je převážně využíváno zemědělsky jako pole a louky. Svou pouť Rolava končí v Karlových Varech, kde se stává levostranným přítokem Ohře. Řeka ale není jen tekoucí voda. Vytváří specifické podmínky pro život mnohých rostlin a živočichů. V celé své délce ji doprovází olšové porosty vytvářející stromovou linii podél řeky.

Přímo v řece lze nejčastěji vidět mihnout se pstruha obecného a nebo nenápadnou vranku obecnou. Pouhým okem nepozorovatelné, přesto v řece žijící, jsou různé formy vodních bezobratlých živočichů nebo malých obratlovců. Řeka byla odjakživa využívána lidmi z okolí.

Zejména hornická činnost, těžba rud a později i železářská a textilní výroba v údolí řeky vyžadovala přísun velkého množství vody. Ta byla odebírána dlouhými otevřenými náhony. Některé z nich jsou v krajině patrné dodnes. V současné době jsou řeka a její spád využívány pro výrobu energie pomocí několika vodních elektráren. Vzdouvající objekty na jedné straně zajišfují dostatečný přítok vody pro elektrárnu, ale zároveň vytvářejí nepřekonatelné migrační bariéry pro většinu ryb.

řeka Rolava

řeka Rolava u Jelení

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz