Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

26. března 2009 Charakteristika Krušných hor

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 657 x přečteno

Krušnohorské plató

Jedná se o rozlehlé území oKrušné hory Božidarské rašeliniště velikosti téměř 12 000 hektarů, které zahrnuje lesní a luční komplexy a rašeliniště ve vrcholových polohách Krušných hor. Vymezený přírodní prostor má dvě části .

Severní hranici západní části tvoří až na výjimky státní hranice od Bublavských luk až po Jelení hřbet nad Novými Hamry.

Jižní hranice přibližně odpovídá spojnici od Bublavských luk k obci Přebuz a dále údolím Rolavy až k Slatinnému potoku. K území patří i pramenná oblast přítoků Svatavy na úpatí Komářího vrchu východně od Kraslic .Severní hranici východní části opět tvoří státní hranice od Potůčků až po Boží Dar . Jižní hranice je vedena po silnici Boží Dar – Jáchymov k zatáčce Abertamy , odtud lesy směrem k osadě Hřebečná a dále do Horní Blatné , pak se stáčí severně k Podlesí u Potůčků.

K oblasti patří tři rozsáhlé národní přírodní rezervace ( Velký močál, Božídarské rašeliniště a Velké Jeřábí jezero ), dvě přírodní rezervace ( Rýžovna a Malé Jeřábí jezero ) a přírodní památky Vlčí jámy a Přebuzské vřesoviště .

Území má mezinárodní význam z hlediska výskytu vrchovištních společenstev všech typů, přechodových rašelinišť a rašelinných lesů. Spolu s Šumavou a Krkonošemi tvoří výborně zachovalý, dobře rozvinutý a plošně rozsáhlý komplex ve střední Evropě. V rámci ČR mají význam především hodnotná společenstva rašelinišť, pramenišť a horských luk s řadou kriticky a vážně ohrožených druhů rostlin a živočichů. K nejcennějším biotopům patří společenstva otevřených vrchovištních rašelinišť, která zde hojně nacházíme. Na vrchovištních rašeliništích se vyskytuje řada přísně chráněných druhů rostlin a živočichů.

Proč je potřeba chránit toto území?

* Je to jedinečný komplex horských rašelinišť a lesů nejen v rámci regionu, ale i v rámci střední Evropy

* Jedná se o botanicky velmi cenné území s řadou vzácných druhů rostlin – rostou zde rosnatka anglická, tučnice obecná, kropenáč vytrvalý, prstnatec Fuchsův, plavuníky, zdrojovky

* Odlehlá rašeliniště poskytují útočiště řadě velmi vzácných druhů živočichů, žije zde tetřev hlušec, tetřívek obecný, kos horský, střevlík (Carabus nitens), žluťásek borůvkový

* Celé území je klíčové pro vodní režim celého regionu, funguje jako přirozený rezervoár s obrovskou schopností zadržovat vodu

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz