Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

16. října 2008 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 2 064 x přečteno

Přírodní rezervace Černý rybník

Přírodní rezervace Černý rybník je součástí přírodního parku Černý rybník Loučenská pahorkatina a byla zřízena v roce 1993 nařízením Okresního úřadu v Mostě na ploše 32,56ha v nadmořské výšce 800-805m.

Jedná se o rozvodnicové vrchoviště, odvodňované Svídnicí a Bílým potokem ; oba tyto potoky vytékají z malého rybníku při východní hranici rezervace.

Území je významné pro výskyt tetřívka obecného a je součástí tzv. ptačí oblasti Východní Krušné hory.Geologické poměry:

Území rezervace je typickou ukázkou krajiny , která si vyvinula na náhorní planině východních Krušných hor v nadm. výškách 800-900m. Skalní podloží zde tvoří proterozoické pararuly krušnohorského krystalinika , které převládají – vedle mladších vyvřelin. Na tvářnosti krajiny i vegetace se tu však mnohem více podílí jejich čtvrtohorní pokryv tvořený rašelinou a rašelinými půdami , vzniklými po skončení poslední doby ledové.

Flora a vegetace :

Vegetace na území rezervace je převážně druhotná a silně ovlivněná odvodněním a lesními vysadbami , včetně nepůvodního smrku pichlavého .
Jedná se převážně o rozvolněné rašeliniště smrčiny s převahou třtiny chloupkaté v bylinném patru , popřípadě o rašeliny březiny a porosty rašelinné kleče doprovázené brusincovými keříky. Tato rozvolněná vegetace představuje optimální prostředí pro silně ohroženého teřívka obecného , jehož ochrana je hlavním cílem .
V zamokřených partiích rašeliniště je možné zastihnout význačné druhy rostlin, např. suchopýr pochvatý, suchopýr úzkolistý, vlochyni bažinnou, sedmikvítek evropský , ze zvlášť ohrožených druhů je to pak klikva bahenní, šicha černá , kyhanka sivolistá či rojovník bahenní. Z chráněných obratlovců lze zmínit kromě tetřívka , např. čápa černého nebo sýce rousného.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz